vrachtwagen header
Al naar gelang de handelingen en werkzaamheden zijn van toepassing de volgende voorwaarden:
 
• de Algemene Vervoerscondities (AVC) 1983,
• de CMR condities,
• de TLN Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd op 1 oktober 1993 ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te 's Gravenhage.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.